چگونه کارت حافظه و درایوی که با بیت لاکر BitLocker رمزگذاری شده را فرمت یا Unlock کنیم؟

تعرفه تبلیغات در سایت
<strong><a title='چگونه' target='_blank' href='/'>چگونه</a></strong> کارت <strong><a title='حافظه' target='_blank' href='/'>حافظه</a></strong> و <strong><a title='درایوی' target='_blank' href='/'>درایوی</a></strong> که با بیت لاکر BitLocker <strong><a title='رمزگذاری' target='_blank' href='/'>رمزگذاری</a></strong> شده را فرمت یا Unlock <strong><a title='کنیم؟' target='_blank' href='/'>کنیم؟</a></strong>
زیر هدر
...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 2:37